Club Regels

 1: UBN mag maar is niet verplicht;

 2: De fretten dienen in ruime, schone hokken gehouden worden inclusief hun omgeving;

 3: Er dient een uitloopmogelijkheid aanwezig te zijn;

 4: De pups gaan niet eerder weg dan met minimaal 8 weken (wettelijke termijn is 7 weken) met een gewicht van

     minimaal 350 gram voor een moer en 450 gram voor een ram; tevens dienen ze goed gesocialiseerd te zijn en

     kattenbak zindelijk. Bijtende pups mogen niet verkocht worden;

 5: De moeder mag in uiterste omstandigheden met 7 weken bij het nest weggehaald worden;

 6: Bij het inzetten van een angora moer dient er voldoende back-up aanwezig te zijn: 2 half-angora/korthaar moeren.

     Is dit niet aanwezig mag men niet fokken met een angora moer;

 7: De pups moeten, voor ze weg gaan, geënt en gechipt zijn met EU-paspoort en/of entingsboekje. Het meegeven

     van een geboorte-oorkonde en/of stamboom is eigen keuze van de fokker;

8: Pups  met afwijkingen moeten gemeld worden hierbij geen uitzondering;

 9: Verkoop van fretten aan dierenwinkels en/of opkopers is niet toegestaan;

10: Fokker moet een duidelijke fok richting hebben;

11: Rammen met Cryptorchisme (slechts 1 of beide niet  ingedaalde teelballen) mogen niet voor de fokkerij ingezet worden. Voor het fok seizoen moeten duidelijke foto’s overhandigd worden van de hele fret inclusief het geslachtsorgaan. Dus foto’s

      van alleen de onderkant zijn niet toegestaan. Ook het uitdrukken van de ballen en dat op foto vast leggen is niet

      toegestaan;

12: Indien een nieuwe fokker zich aanmeldt, dienen alle leden akkoord te gaan met zijn/haar lidmaatschap. Bij overige

      stemmingen geldt een meerderheid van stemmen;

13: Bij nieuw lid en of aspirant lid  dienen de aangewezen fokdieren en de leefomstandigheden gekeurd te worden door minimaal 1 van de club-leden die in de buurt woont met genoeg kennis van fretten. Hiervoor wordt een km-vergoeding van  € 0,20 per km in rekening gebracht. Deze keuring dient voor het toetreden van het  lidmaatschap gedaan te worden. En wordt in een rapport vast gelegd en overlegt aan des betreffende nieuwe lid. 
14. Alles wat er besproken wordt tussen de leden, hetzij telefonisch hetzij op de chat, blijft binnen de club. Overtreding

      van deze regel kan tot royement leiden.